تبلیغات
دـ ـخـتـركـ ـتـنـهـا - 30

دـ ـخـتـركـ ـتـنـهـا

30

میخــــــواهم عوض شوم !
چرا بایـــــد دلتنگ آغوشت باشم؟
میخـــــــواهم تــودلتـــــنگ آغوشـَــم باشــــی!
میخـــواهم آن سیــــب ِ قرمزِبالـــای درخــــــت باشــَـــم
در دورتـــــرین نــُـقطه. . .
دقت کن !!!
رسیدن بـــــه مــَــن آسان نیـــــست
اگر هـِــمـَــتـــَـش را نـــَـداری
آسیــــبی به درخت نــــزن
بـــــه همان سیــــب هایـــــ کِرم خوردهی روی زمــــــین قانـــــــــــــع
بــاش

mask%2Cportrait-4399469c454fb26928b66f29

+ نوشته شده در شنبه 8 تیر 1392 ساعت 10:04 ق.ظ توسط «مـریـم‍ـ» «تـنـهـا»| نظرات()