تبلیغات
دـ ـخـتـركـ ـتـنـهـا - 47

دـ ـخـتـركـ ـتـنـهـا

47

..و آبی...
..
...." ســـــــــــــــــبز " کــه بـــــــــــــاشی ..
........هجــــــــــــــــــوم می آورنــــــــــــــد تـــــــــــا زردت کـــــــــنند..
................
..امــــــــــــــــــــــــا" زرد "کـــــــه بـــاشــــــــــــــــی..
........رهـــــــــــــــایت میکــــــنند تـــــــا از شــــــــاخــه بیــــفتـــــی!
..
.....""" ایـــــــــــــــن یه قـــــــــــــانـــــونه"""""!
..
.....+ نوشته شده در شنبه 15 تیر 1392 ساعت 09:20 ب.ظ توسط «مـریـم‍ـ» «تـنـهـا»| نظرات()